Oda Termostatı Kullanımı

 Kombiler , oda termostadı kullanılmadığı takdirde , ortam sıcaklığını algılayamaz.Göstermiş olduğu sıcaklık derecesi ise , ortam sıcaklığı değil , kalorifer devresinde bulunan suyun sıcaklığıdır.Kalorifer tesisatında dolaşan suyun sıcaklık değeri kısa sürelerde yüksek farklılıklar göstereceğinden , kombi sık sık stop edip tekrar çalışacaktır.Bu durum yoğun trafik koşullarında sürekli  dur-kalk yapan aracın durumuna benzer.Sisteme oda termostadı dahil edildiğinde ise , kombi ortamın sıcaklık değerini algılar ve daha verimli çalışır.
 
          Kullanıcı termostat üzerinde ortam için  istediği bir sıcaklık değerini seçer ,  kombi sahip olduğu program sayesinde mevcut ortam sıcaklığından istenen ortam sıcaklığına en tasarruflu  şekilde nasıl  ulaşacağını hesaplayarak çalışmaya  başlar.  Kombiler  ,  alev modülasyonu ( alev boyutu) baca gazı ısısı ve çalışma süresi gibi faktörleri kontrol ederek son derece verimli çalışabilirler.Bunun için  oda termostadı sistemin önemli bir parçasıdır.
 
Not : Oda termostatlarının % 15- 20 yakıt tasarrufu sağladığı konusunda bütün kombi üreticisi markalar mütabıktırlar.